អនុបណ្ឌិត

បណ្ឌិត

300 USD

500-700 USD


1500-2500 USD

ភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍
រដ្ឋាភិបាល
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​និង​វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច (RULE)
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC)
សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ (IU)
សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត (UP)

ប្រាក់អាចធ្វើឲ្យ​ពិភពលោក​ក្រឡាប់ចាក់​។ ការយល់ដឹង​អំពី​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​សំខាន់​នៅពីក្រោយ ប្រាក់អាចជួយ​ឲ្យយើង​សម្រេច​ជោគជ័យ​។ ធ្លាប់ចាប់​អារម្មណ៍​ថា តើ​គោលនយោបាយ និង​ការសម្រេចចិត្តខ្លះ​មានឥទ្ធិពល​ទៅលើ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់បុគ្គលម្នាក់​ច្រើនបែប​ណាទេ​? តើធនាគារ រដ្ឋាភិបាល និង​ក្រុមហ៊ុន​ពិគ្រោះយោបល់​នឹងធ្វើអ្វី ប្រសិនបើ​ពួកគេ​មិនយល់ពី​ទ្រព្យសម្បត្តិ​និង​ការចរាចរ​សាច់ប្រាក់?

សេដ្ឋវិទូ​គឺ​ជាអ្នកជំនាញ​ក្នុងវិស័យ​ទ្រព្យធន និង​ចរាចរសាច់ប្រាក់​។ ពួកគេ​សិក្សា​ពី​ផលប៉ះពាល់ នៃ​គោលនយោបាយ​និង​ការសម្រេចចិត្ត​ទៅលើ ពិភពពិត ដើម្បីផ្តល់អនុសាសន៍​ដល់​វិស័យឯកជន​និង​រដ្ឋ​។ តាមរយៈ​ការស្រាវជ្រាវ​ដ៏​ទូលំទូលាយ សេដ្ឋវិទូ​រកឃើញ​និង​លាតត្រដាង​អំពី​និន្នាការ ដើម្បីធ្វើការ​ព្យាករណ៍​ជាក់លាក់មួយ​។ ពួកគេវិភាគ និង​បកស្រាយពី​បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹង​ប្រាក់​ដូចជា​ប្រាក់ពន្ធអតិផរណា កំណើន​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្រិតការងារ និង​ការគ្រប់គ្រង​ធនធាន ទំនិញ​និង​សេវាកម្ម​។ តាមធម្មតា ពួកគេ​បម្រើការ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល ធនាគារ ក្រុមហ៊ុន ពិគ្រោះយោបល់ សាជីវកម្មពហុជាតិ និង​តាមសាកលវិទ្យាល័យ​ជាដើម​។

DID YOU KNOW?

  • Economists deal with two main streams – Microeconomics and Macroeconomics.
  • Both Mick Jagger and Arnold Schwarzenegger studied economics.

 

Content only available in English at this time.

ស្រ៊ុន សុភ័ក្រ
អ្នកសេដ្ឋកិច្ច
សកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ច
ចំណង់ចំណូលចិត្ត និងក្តីស្រឡាញ់​របស់ខ្ញុំ​ចំពោះការស្រាវជ្រាវ និង​ការបង្រៀន​គឺជាអ្វី​ដែលបានជំរុញខ្ញុំ​ឲ្យឈានជើងចូល​ក្នុងគ្រឹះស្ថាន​ឧត្តមសិក្សា​ទីដែលខ្ញុំ អាចសម្រេចបំណងទាំងពីររបស់ខ្ញុំ ក្នុងពេលតែមួយ​។

សេដ្ឋកិច្ច​គឺ​ជាកម្មវត្ថុ​ដែលជួយឲ្យអ្នក​ចាប់យក​ឱកាស​ការងារ​ផ្សេងៗទៀត​នៅតាមវិស័យ​ឯកជន​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន និង​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ នៅតាមវិស័យសាធារណៈ​តាមអង្គការ​រដ្ឋាភិបាល​ស៊ីវិល​ឬ​តាមគ្រឹះ ស្ថានឧត្តមសិក្សា។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត​ពីសាកល វិទ្យាល័យ Lumiere ក្នុងទីក្រុងលីយ៉ុង​ប្រទេសបារាំង​កាលពីឆ្នាំ​២០១០ ប្រធានគម្រោងនៅ មជ្ឈមណ្ឌល​សហប្រតិបត្តិការ​បារាំង​នៅសាកល វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ច (RULE) បានទាក់ទង​ដោយស្នើ​ឲ្យបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ​គ្រប់គ្រង និង​សេដ្ឋកិច្ច​។ នៅពេលខ្ញុំ​ត្រឡប់មក​ដល់​ប្រទេសកម្ពុជា​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១០ ខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើការងារ​ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ​លើផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​។

​ចំណង់ចំណូលចិត្ត ​និង​ក្តីស្រឡាញ់​របស់ខ្ញុំ​ចំពោះ​ការស្រាវជ្រាវ និង​ការបង្រៀន​គឺជាអ្វី​ដែលបានជំរុញខ្ញុំ​ឲ្យឈានជើង​ចូលក្នុងគ្រឹះស្ថាន​ឧត្តមសិក្សា​ទីដែលខ្ញុំអាច​សម្រេចបំណងទាំងពីរ​របស់ខ្ញុំ​ក្នុងពេល​តែមួយ​។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ​២០១៤​មក ខ្ញុំបំពេញមុខងារ​ជានាយកប្រតិបត្តិ ដែលខ្ញុំបាន​ធ្វើការស្រាវជ្រាវ​ច្រើនលើ​គម្រោងពាក់ព័ន្ធ​សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗ និងដើរតួជាអ្នកសម្រប​សម្រួល​កម្មវិធី​ផងដែរ​។​

ខ្ញុំត្រួតពិនិត្យ​មើលកម្មវិធី​សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់អនុ- បណ្ឌិត។ ជាប្រចាំ​ខ្ញុំត្រួតពិនិត្យ​មើលកម្មវិធីសិក្សា​និង​ការរៀប​កាលវិភាគ​សិក្សា ស្របពេលចាត់ចែង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយដៃគូផ្សេង​ក្នុងចំណោម​កិច្ចការ​មួយចំនួនទៀត​។ ខ្ញុំពិតជាពេញចិត្ត​នឹងបញ្ហាប្រឈមនេះ​ខ្លាំងណាស់ ពីព្រោះ​ខ្ញុំមានទំនាក់ទំនង​ជាបន្តបន្ទាប់​ជាមួយនិសិ្សត សាស្ត្រាចារ្យ ក្រុមហ៊ុន និងដៃគូ ហើយការធ្វើបែបនេះ​ជួយខ្ញុំឲ្យបង្កើន​ជំនាញ​ទំនាក់ទំនង និង​ជំនាញ​ដោះស្រាយ​បញ្ហារាល់ថ្ងៃ​។

​ជាមួយនឹងបទពិសោធ​បច្ចុប្បន្ន​របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមានឱកាសក្លាយជា ប្រធានផ្នែក​ព្រឹទ្ធបុរស សាកលវិទ្យាធិការរង​ឬ​សាកលវិទ្យាធិការ​។ ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបាន​តំណែងនេះ ជាពិសេស​នៅក្នុងវិស័យអប់រំ ការមានសញ្ញាបត្រ PhD គឺជារឿងសំខាន់​។ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រ-តិបត្តិការបារាំង យើងលើកទឹកចិត្ត​ដល់បុគ្គលិក​របស់យើង​ឲ្យបន្តថ្នាក់ PhD និងអនុញ្ញាត​ឲ្យពួកគេ​ព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ​ដើម្បី​បន្តការសិក្សា​។ បច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំជានិស្សិត PhD ឆ្នាំទី៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Toulon ប្រទេសបារាំង។

ខ្ញុំសូមណែនាំ​អាជីពការងារនេះ​ដល់​អ្នកដែលចូលចិត្ត​សិក្សា និងចង់ផ្ទេរ ចំណេះដឹង​ទៅមនុស្សជំនាន់ក្រោយ​និងអ្នកដែល ចូលចិត្ត ទំនាក់ទំនង ជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នា​មកពីគ្រប់ផ្នែក​ក្នុងសង្គម​។ លក្ខណៈសម្បត្តិ​សំខាន់មួយចំនួន​ដែល​យើងស្វែងរកនោះ​រួមមាន ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា ជំនាញគ្រប់គ្រង​ពេលវេលា ភាសា (យ៉ាងហោចណាស់បារាំងឬអង់គ្លេស) និងសមត្ថភាព​ធ្វើការងារ ក្រោមសម្ពាធ​៕​