អនុបណ្ឌិត

បណ្ឌិត

300 USD

500-700 USD


1500-2500 USD

ធនាគារ
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យឯកជន

សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត (UP)
សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM)
សាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ
សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា (CUS)

តើអ្នកចាំបាច់​ត្រូវស្រាវជ្រាវ​មុននឹង​ធ្វើការសម្រេច​ ចិត្តឬ? តើអ្នកគិតថា នឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើ​អ្នកធ្វើការ​សម្រេចចិត្ត​ផ្នែកអាជីវកម្មមួយ​ដោយមិនបាន​វាយតម្លៃ​ពីបរិយាកាស​សេដ្ឋកិច្ច​បច្ចុប្បន្ន​? លទ្ធភាព​គឺថា ការស្រាវជ្រាវ​ជួយអ្នកឲ្យ ធ្វើការសម្រេចចិត្ត​ប្រកបដោយ​ចំណេះដឹង បន្ទាប់ពីរកឃើញ​និន្នាការ​លើទីផ្សារ​នាពេល បច្ចុប្បន្ន​ស្របពេលដែល​ធ្វើការពិចារណា​ទៅលើ​ភាពប្រែប្រួល​ជាច្រើន​ផ្សេងទៀត​។​

អ្នកវិភាគ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជួយ​ក្រុមហ៊ុន និង​អតិថិជន​ឲ្យយល់ដឹង​ពីនិន្នាការ​ទីផ្សារ​បច្ចុប្បន្ន​និង​និន្នាការ​ជាក់លាក់​ក្នុងវិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ដើម្បី​សម្រួលដល់​ការសម្រេចចិត្ត​របស់ពួកគេ​ លើផ្នែក​អាជីវកម្មសំខាន់​។ អ្នកវិភាគ​ទទួលបន្ទុក​លើការស្រាវជ្រាវ​ផ្នែកម៉ាក្រូ និង​មីក្រូសេដ្ឋកិច្ច រួមទាំង ការវិភាគ​លើនិន្នាការ​ទិន្នន័យ​ជាក់លាក់​របស់​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ដើម្បី​បង្កើត​ជាអនុសាសន៍​សម្រាប់​អតិថិជន​ដែលចង់ទិញ​ឬ​លក់ ការវិនិយោគ​។ ពួកគេត្រូវតែ​ដឹងជានិច្ច​អំពីព្រឹត្តិការណ៍ បច្ចុប្បន្ន រៀបចំរបាយការណ៍​លម្អិត ការវាយតម្លៃ និងគំរូហិរញ្ញវត្ថុ។ ការស្រាវជ្រាវ និងគណិតសាស្ត្រ​គឺ​ជាជំនាញ​សំខាន់​ដែលគេត្រូវការ​សម្រាប់មុខងារ​ប្រភេទនេះ​។

DID YOU KNOW?

  • A Financial Analyst doesn’t actually invest in stocks, bonds or other financial tools. The Analyst has a strictly advisory role.
  • There are two types of Financial Analysts: buy-side and sell-side.

 

Content only available in English at this time.

លោក ហូ វ៉ារ៉ាបុត្រ
ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ
សូម្បី​តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះ​បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ​ ដូចជា​ពិភពអ៊ីនធឺណិត​ជាដើម​កំពុងតែ​បង្កើតការងារ​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ។ អ្វីដែល​ខ្ញុំពេញចិត្ត​បំផុត​អំពីតំណែងនេះ​គឺ​ភារកិច្ច​ទទួលខុសត្រូវ​ដែលទទួលបាន​។

ខ្ញុំ​បានសិក្សា​ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ​នៅតំបន់អឺរ៉ុប ដោយបាន​បញ្ចប់ការសិក្សា​​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និង​ធុរកិច្ច។ ខ្ញុំ​បាន​កំពុងធ្វើការ​​នៅក្នុង​វិ​ស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុជិត 20 ឆ្នាំ​មកហើយ​។​

ជាទូទៅ តំណែង​ជា​អ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ ​ឬ​​អ្នកវិភាគ​​ហិរញ្ញវត្ថុ​ថ្មី​​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ដល់តែ​អ្នក​ដែលបានបញ្ចប់​ការសិក្សា​ជំនាញ​ CFA ប៉ុណ្ណោះ​។ ដូច្នេះ​ក្នុង​ពេល​ដែលខ្ញុំ​បានកំពុងសិក្សា​​ដើម្បី​ទទួលបាន​សញ្ញាបត្រ ខ្ញុំ​បានធ្វើការ​​ជា​អ្នក​វិភា​គ​ម្នាក់​ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រង​​គម្រោង​វិនិយោគរយៈពេល​បីឆ្នាំ​ដំបូង​។ នៅ​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា ពាក្យថា អ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ​ត្រូវបានប្រើប្រាស់​ដើម្បី​ពិពណ៌នា​​អំពី​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែលធ្វើការ​នៅក្នុងវិស័យនេះ ប៉ុន្តែ​នៅក្នុងតថភាព ដើម្បី​​សម្រេច​​​បានតំណែងនេះ​ ពួកគេ​ត្រូវខិតខំ​ធ្វើការ​​យ៉ាងតិច​ពីរឆ្នាំ​។​

នៅពេលអ្នកទទួលបាន​សញ្ញាបត្រ CFA​ដើម្បីក្លាយជា​​អ្នកវិភាគ​​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​​ដ៏ខ្លាំងម្នាក់ អ្នកត្រូវ​ធ្វើការ​​រយៈពេល​ប្រាំឆ្នាំ​បន្ថែមទៀត​នៅក្នុងធនាគារ ដើ​ម្បី​យល់ដឹង​យ៉ាងទូលំទូលាយ អំពីភារកិច្ច​ទទួលខុស​ត្រូវរបស់អ្នកវិភាគ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​។ អ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ​មានពីរប្រភេទ​គឺ អ្នកវិភាគ​ទូទៅ ដែលពិនិត្យ​​មើល​គ្រប់វិស័យ​ទាំងអស់ និង​អ្នកវិភាគឯកទេស​ ដែលផ្តោត​សំខាន់​​លើវិស័យ​ជាក់លាក់ (ទូរគមនាគមន៍ ថាមពល ធានារ៉ាប់រង សេវាធារណៈ ឱសថ ។ល។)​

ដំបូងឡើយ គ្រួសារបស់ខ្ញុំ​ចង់ឲ្យខ្ញុំ​ក្លាយជា​វេជ្ជបណ្ឌិត​។ ប៉ុន្តែ​ចំពោះខ្ញុំ ខ្ញុំ​ចាប់អារម្មណ៍​យ៉ាងខ្លាំងលើ លេខ គណនាតម្លៃ ចងរូបមន្ត និងវិទ្យា- សាស្ត្រ ​សេដ្ឋកិច្ច​ ហើយ​យើងកំពុងតែ​​រស់នៅក្នុងនិន្នាការមួយ​ដែល​ហិរញ្ញវត្ថុ​​កាន់​តែ​​មានសារៈសំខាន់​។ ស្ថានភាពនោះ​បានបង្កើត​ឱកាសការងារ​ជាច្រើន ដូច្នេះ ពេលវេលា​នោះ​​​គឺជាឱកាសដ៏ល្អ​ឥតខ្ចោះ​សម្រាប់ខ្ញុំ​។ សូម្បីតែពេល​​បច្ចុប្បន្ននេះ បច្ចេក​វិទ្យា​ថ្មីៗ ដូចជា​ពិភពអ៊ីនធឺណិតជាដើម កំពុងតែ​បង្កើត​ការងារ​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ​។​
អ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុត​អំពី​តំណែងនេះ​គឺភារកិច្ចទទួលខុស​ត្រូវ​ដែល​ទទួល​បាន​។ ខ្ញុំ​ទទួលខុសត្រូវ​​ចំពោះ​វិស័យបច្ចេកវិទ្យា​ និង​ទូរគមនាគមន៍​។ នៅ​ពេល​​​ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើម​ខ្ញុំមាន​អារម្មណ៍​រំភើបណាស់ ដោយសារតែ​ពេល​នៅ​យុគ​សម័យ​អ៊ីនធ័រណិត​បានចាប់ផ្តើម​។ Google, Yahoo, EBay​ពោលគឺ​គ្រប់​យ៉ាង​​សុទ្ធតែ​ជាម៉ាកយីហោថ្មីៗ​។

​ជាអ្នកវិភាគ​ហិរញ្ញវត្ថុម្នាក់ អ្នកចាប់ផ្តើម​ថ្ងៃរបស់អ្នក​ដោយតាមដាន​អ្វី​​ដែលកំពុងកើតឡើង​​នៅក្នុង​ពិភពហិរញ្ញវត្ថុ និង​ស្វែងយល់​អំពី​ផលប៉ះ​ពាល់​​ទៅ​លើវិស័យនេះ និង​អតិថិជន​របស់អ្នក។ បន្ទាប់មក មានកិច្ច​ប្រជុំ​​ពេល​ព្រឹក​​ដើម្បីសង្ខេប និងចែករំលែកអ្វី​ដែលកំពុងកើតឡើង ហើយកិច្ចប្រជុំ​​ចប់នៅ​ម៉ោង 9​ព្រឹក នៅពេលទីផ្សារ​ចាប់បើកប្រតិបត្តិការ​។ អ្នកគ្រប់គ្រង​គម្រោងវិនិយោគ​ទាំងអស់ និងអ្នក​ដែលតាមដាន​​វឌ្ឍន​ភាព​តាមរយៈលំដាប់លេខ​នៃហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវតែមាន​​សញ្ញាបត្រ CFA។ ដើម្បី​ទទួលបាន​​សញ្ញាបត្រ CFA​បេក្ខជនខ្មែរ​ត្រូវទៅ​ប្រទេស​វៀតណាម សិង្ហបុរី ឬថៃ។ ប៉ុន្តែ​នៅពេលអ្នកមាន​សញ្ញាបត្រ CFA​ឱកាសការងារ​​នឹងមាន​រហូត​មិនខានឡើយ។