អនុបណ្ឌិត

បណ្ឌិត

300 USD

500-700 USD


1500-2500 USD

ធនាគារ
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត (UP)
សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM)
សាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ
សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា (CUS)

តើ​​អ្នក​ចូលចិត្ត​​គណិតវិទ្យា​​និង​​ចូល​ចិត្ត​វិភាគ​​ស្ថិតិ​​ដើម្បី​​ធ្វើការព្យាករណ៍​ទេ​? តើ​ធ្លាប់​គិត​​ចង់​​ប្រើ​ទិន្នន័យ​ ដើម្បី​​ជួយរដ្ឋាភិបាល​​ និង​​ក្រុម​ហ៊ុន​ឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្ត​​ដ៏សំខាន់​ដែល​អាច​មាន​ឥទ្ធិ​​ពល​​ចំពោះ​វិធី​ដែល​គ្រប់គ្នា​​ទទួល​បាន​​ការធានា​រ៉ាប់រងទេ​? ឬ​ក៏​ចង់​បង្កើត​​នូវ​លទ្ធផល​​ហិ​រញ្ញ​​វត្ថុ​​ថ្មី​​​ទេ?

អ្នកវិភាគ​ស្ថិតិ​ធានារ៉ាប់រង​​គឺ​ជា​​គណិតវិទូ​ដែល​ជួយ​​ក្រុមហ៊ុន​​ព្យាករណ៍​​អំពី​ហា​និ​ភ័យ​​និង​​តម្លៃ​ពាក់​​ព័ន្ធ​នឹង​ហានិភ័យ​ទាំងនេះ​។ ពួកគេ​មានការយល់ដឹង​ជ្រៅជ្រះ​អំពី​​គណិតវិទ្យា​ ស្ថិតិ​ ការ​វិនិ​យោ​គ សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ បទបញ្ញត្តិ​ ទីផ្សារ​ ប្រតិបត្តិការ និងការចែកចាយ។ ពួកគេ​​ប្រើ​ប្រា​ស់​​ចំណេះ​ដឹង​របស់ខ្លួន​​ជួយ​អតិថិជន​ និង​​បុគ្គលិក​ ដើម្បី​បង្កើត​​គោលនយោបាយ​ ផែនការ​តម្លៃ​​និង​​លទ្ធផល​​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ដ៏​ស្មុគស្មាញ​មួយ ស្របពេល​​ជាមួយគ្នានោះដែរ​ ពួកគេ​​ផ្តល់​ដំបូន្មាន​​ពាក់​ព័ន្ធ​​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​​​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​។ ផ្នែកសំខាន់​​នៃការងារ​​របស់​ពួកគេ​​គឺ​ពាក់ព័ន្ធ​​​ការគាំពារ​សុខភាព​ ហិរញ្ញវត្ថុ​ ប្រាក់​ចូល​និវត្ត​ន៍ និងការធានារ៉ាប់រង។ អ្នកឯកទេស​ស្ថិតិ​ធានារ៉ាប់​រង​ប្រើ​ប្រាស់​​គំរូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ដើម្បី​វិភាគ​ និង​​ស្វែង​យល់​ពី​​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ​។ ដោយ​សារតែ​ពួកគេ​​ត្រូវ​ធ្វើ​ការវិភាគ​​ទិន្នន័យ​​ដ៏​ស្មុគស្មាញ​​បែប​នេះ ដូច្នេះ​​ទំនាក់​ទំនង​​គឺ​​ជា​ជំនាញ​សំខាន់​ ដែល​ជួយពួកគេ​​បញ្ជូន​សារ​​ទៅកាន់​​អ្នក​ដែលគ្មាន​​បច្ចេក​ទេសនេះ។

DID YOU KNOW?

  • Actuaries are involved in a variety of areas, from insurance to major motion pictures, and have been featured in many Hollywood movies (for example Anong Came Holly).

 

Content only available in English at this time.

លោក Joseph Daryl Abesamis
អ្នកគ្រប់គ្រង​ហានិភ័យជាន់ខ្ពស់​
ក្រុមហ៊ុនManulife Cambodia
សម្រាប់ខ្ញុំ មួយថ្ងៃៗតែងតែមានលក្ខណៈខុសៗគ្នា។ថ្ងៃខ្លះខ្ញុំអាចអង្គុយធ្វើការចងរូបមន្តក្នុងកម្មវិធី Excel ថ្ងៃខ្លះទៀតខ្ញុំអាចចូលរួមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីការណែនាំផលិតផលថ្មី ។

ខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រង​ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ នៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន Manulife Cambodia។ ខ្ញុំបានចូលរួម​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន Manulife ក្នុងឆ្នាំ 2011 នៅទីក្រុងម៉ានីល ហើយបាន​ផ្លាស់មករាជធានីភ្នំពេញ​ក្នុងឆ្នាំ 2014។​

ក្នុងមុខងារ​ជាអ្នក​វិភាគតម្លៃដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាខ្លាំង តួនាទីរបស់ខ្ញុំ​ជាទូ​ទៅរួម​មានការ​កំណត់តម្លៃ និងអភិវឌ្ឍផលិតផល​ធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិត។ កាលពីពេលថ្មីៗ​នេះ ខ្ញុំក៏បាន​បំពេញមុខងារជា​អ្នកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ​ផងដែរ ដោយវាយតម្លៃ​ករណីហានិភ័យ និងរិះរកវិធីប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីត្រួតពិនិត្យ​ កាត់​បន្ថយនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាច្រើនដោយធ្វើសកម្មភាពឲ្យសកម្មដែលយើងប្រឈមមុខ។ លើសពីនេះទៀតខ្ញុំក៏ជា​សមាជិក​អង្គការ​សង្គមវិភាគ​ហានិ​ភ័យ​ហិរញ្ញវត្ថុនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និង​អង្គការសង្គមវិភាគហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរ។

មុនចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Manulifeខ្ញុំបាន​បំពេញការងារ​ផ្នែកវិភាគ​និង​គណនាតម្លៃ​ក្នុងផែនការចូលនិវត្តន៍​របស់បុគ្គលិក​នៅក្នុងក្រុម​ពិគ្រោះ​យោ​បល់ផ្នែកធនធានមនុស្សមួយ។ នោះគឹជាការងារ​ដំបូងរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំបាន​ធ្វើការ​នៅទីនោះរយៈពេល​មួយឆ្នាំកន្លះ។ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Manulife Philippines​ ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​វិភាគហានិភ័យផ្សេងៗទៀត​នៅក្នុងផ្នែក​អភិវឌ្ឍ​ផលិតផលធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិតថ្មីៗនិងកំណត់តម្លៃនៃផលិត​ផលទាំង​​នោះ។ក្នុងពេល​ដែល​ខ្ញុំកំពុងសិក្សា​នៅសាកលវិទ្យាល័យ ខ្ញុំបានមើលឃើញថា សៀវ​ភៅបោះ ពុម្ពផ្សាយនានា​តែង​តែផ្តល់ចំ​ណាត់ថ្នាក់ការងារវិភាគ​ហានិភ័យ​ហិរញ្ញវត្ថុគឺជា​ជម្រើស​អាជីព​ដ៏អស្ចារ្យ ទាក់ទងនឹងតម្រូវការរូបវ័ន្ត សន្តិសុខ​ការ​ងារ និង​សម្ពាធអារម្មណ៍។ ដោយសារតែខ្ញុំសិក្សា គណិតវិទ្យា អាជីពនេះ​ពិតជា​សក្តិសមនឹង​ជំនាញរបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំក៏ បានសម្រេច​ចិត្តចាប់យកអាជីព​នេះ។ សម្រាប់ខ្ញុំ មួយថ្ងៃៗតែងតែ​មានលក្ខណៈខុសៗគ្នា។ ថ្ងៃមួយ ខ្ញុំអាច​អង្គុយ​ធ្វើការចងរូបមន្ត​ក្នុងកម្មវិធី Excel ថ្ងៃមួយទៀត​ ខ្ញុំអាច​ចូលរួមក្នុង​សន្និ​សីទ​សារព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ណែនាំផលិតផលថ្មី។

តំណែងរបស់ខ្ញុំក៏តម្រូវ​ឲ្យខ្ញុំ​និយាយជាមួយ​មនុស្សដែលធ្វើការនៅផ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផងដែរ ដែល​អាច​ជា​បញ្ហាប្រឈម​​ពីព្រោះខ្ញុំត្រូវ​ទំនាក់ទំនង​ដោយ​មិនត្រូវ​ប្រើ​បច្ចេក​ទេស​ខ្លាំង​ទេ។ ទោះជាយ៉ាងណា ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការក្នុងគម្រោងធំៗ ហើយ​ក្នុងនាមជា​ប្រធានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ខ្ញុំបាន​បង្ហាញសមាជិកក្នុងក្រុមការងារ​អំពីការវាយតម្លៃ​ ត្រួតពិនិត្យ​ហានិភ័យដែល​ពាក់ព័ន្ធនឹង​គម្រោង​ទាំង​នោះ​។​ ខ្ញុំព្យាយាមចាប់បញ្ហា ឲ្យបានមុនពេលពួកវាកើតឡើង។ ខ្ញុំត្រូវតែ​ពិនិត្យ​មើល​គ្រប់ផ្នែករបស់ក្រុមហ៊ុននេះឲ្យបានច្បាស់ និង​របៀប​ដែល​ផ្នែកទាំងអស់​នោះ​ធ្វើការជាមួយ​គ្នា​ប្រកបដោយភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា។ ដោយសារតែ​ការបណ្តុះបណ្តាលទាក់ទងនឹង​ការវិភាគហានិភ័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ទាមទារ​ឲ្យអ្នក​យល់ដឹង​អំពីទិដ្ឋភាព​ផ្សេងៗ​អំពីពាណិជ្ជកម្ម (ម៉ាឃីតទីង គណនេយ្យ ការចែកចាយផលិតផល បទបញ្ញត្តិ ប្រតិបត្តិការ​ វិនិយោគ) មាន​ជម្រើស​អាជីពជាចម្រើនដែលខ្ញុំអាច ជម្រើសរើសបាន ទាំងនៅក្នុងនិង​នៅ​ក្រៅ​វិ​ស័យធានារ៉ាប់រង។ មិនមែនជារឿងប្លែកទេ​ដែលអ្នកវិភាគ​ហានិភ័យ​ហិរញ្ញវត្ថុក្លាយជា​នាយកហិរញ្ញវត្ថុ​ នាយកប្រតិបត្តិការ នាយកទីផ្សារ​ និង​សូម្បី​តែ​នាយកប្រតិបត្តិ។ ដោយសារតែ​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​រីកចម្រើនរហ័ស​ខ្ញុំរំពឹងថា តម្រូវការ​ជំនាញ​វិភាគ​ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុនឹងកើតឡើង​ក្នុងពេល​អនាគតដ៏ខ្លី៕