អនុបណ្ឌិត

400-500 USD

600-700 USD


1500-2500 USD

ឧស្សាហកម្មសំណង់
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា(ITC)

ការទទួលបានទឹកគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ហើយនៅពេលប្រព័ន្ធទឹកឈប់ដំណើរការ វាទាមទារឲ្យ មានដំណោះស្រាយ និងការជួសជុលជាបន្ទាន់។ តាមរយៈទស្សនវិស័យនេះ គម្រោងកែលម្អប្រព័ន្ធទឹកអាចត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើង ដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៃប្រព័ន្ធទឹកប្រសើរឡើង និងស្របតាម បទដ្ឋានអនាម័យ។

វិស្វករទឹក តាមធម្មតាមានមូលដ្ឋានចំណេះដឹងផ្នែកវិស្វកម្ម (ស៊ីវិល ឬផ្នែកផ្សេងទៀត) ហើយបន្ទាប់មកពួកគេ
ផ្តោតលើឯកទេសគម្រោងប្រព័ន្ធទឹក ដូចជាទឹកកាកសំណល់ ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកស្អុយ ការទប់ស្កាត់ទឹកជំនន់
គ្រប់គ្រងការខូចខាតនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត។ ពួកគេធ្វើការងារតាំងពីការចាប់ផ្តើមរៀបចំប្រព័ន្ធដំបូងរហូតដល់ដំណាក់កាលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ហើយក៏ទទួលខុសត្រូវចំពោះការថែទាំ និងជួសជុលរាល់សម្ភារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធទឹកផងដែរ។

DID YOU KNOW?

  • In 2012, Beijing consumed 3.6 billion cubic meters
    (950 billion gallons) of water.

 

Content only available in English at this time.

លោក ឡូ ឆាយ
សហស្ថាបនិក
អង្គការ1001Fontaine
ខ្ញុំតែងតែចង់ចូលរួមក្នុងកិច្ចការ ដែលមានខ្លឹមសារនឹងអាចអនុវត្តនូវអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ។

ខ្ញុំគឺជា​សហស្ថាបនិកអង្គការ 1001Fontainesជា​អង្គការមិន​មែន រដ្ឋាភិ​បាល​​បារាំង​មួយដែលចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការ នៅ​ក្នុងឆ្នាំ 2004 ក្នុងគោលបំណង​ផ្តល់​​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹកពិសារ​ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដល់សហគមន៍ជនបទ​ដាច់​ស្រយាល។ ឆ្លងកាត់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ជាមួយអង្គការនេះ ខ្ញុំបានធ្វើការ​ក្នុង​ដំណែងជាច្រើន ដូចជាអ្នកសម្រប សម្រួលគម្រោង​នៅមូលដ្ឋាន អ្នកគ្រប់​គ្រងគម្រោង និង​នាយកប្រតិបត្តិ ប្រចាំប្រទេស​កម្ពុជា។

ខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រ​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ផ្នែកគ្រប់គ្រងទឹក ហើយខ្ញុំ​តែង​​តែ​ចូលរួមក្នុងកិច្ចការ​ដែល​មានខ្លឹមសារ និង​អាច​អនុវត្ត​អ្វីដែល​ខ្ញុំបាន​សិ​ក្សា​នៅសាកលវិទ្យាល័យ​។ ការ​ពង្រឹងសុខភាពរបស់ប្រជាជន​ក្នុងសហគមន៍​ជនបទ​តាមរយៈការប្រើប្រាស់ទឹកពិសារមានសុវត្ថិភាព និង​ស្អាត ដែលពួក​គាត់​អាចពិសារបាន គឺជា​កត្តាជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំ​ឲ្យ​ធ្វើការ​ងារនេះ។

ខ្ញុំ​​​ទទួ​លខុសត្រូវ​ក្នុងការ​ធានាថា​ គោលបំណង បេសកកម្ម និង​យុទ្ធ​សាស្ត្ររបស់យើង​នឹង​បានសម្រេច​ និងអនុវត្ត​ត្រឹមត្រូវ​។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ខ្ញុំ​តែង​​តែ​ពិនិត្យដំណើរការ​នៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មី និង​ពង្រឹង​សមត្ថ​ភាព​អ្នក​គ្រប់គ្រង​របស់យើងឲ្យមានសមត្ថភាព​សម្រេចចិត្ត​ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ក្នុងការ​បំពេញកិច្ចការ​នៅក្នុង​សហគ្រាស​សង្គម អ្នក​បានបង្តើតរឿង​វិជ្ជមាន និង​​រឿងអវិជ្ជមាន​។ អ្វីដែល​ខ្ញុំពេញចិត្ត​បំផុត​គឺការ​បង្កើតក្រុមការងារ​មួយ​ដែល​ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់គម្រោងនីមួយៗ និង​រកឃើញវិធី​រក្សាដំណើរការ​នៃ​គម្រោង​របស់យើង​ឲ្យដើរ​ទៅមុខ​ជានិច្ច។ ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរ កិច្ច​ការ​នេះក៏ជា​បញ្ហា​ប្រឈមមួយក្នុងចំណោម​បញ្ហាប្រឈម​លំបាកៗបំផុត​ជា​ច្រើន​ដែលខ្ញុំជួបប្រទះពោលគឺខ្ញុំត្រូវ​រកឲ្យបាននូវ​ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ​ដើម្បីទ្រ​ទ្រង់ដំណើរការនៃគម្រោង​ និង​ធានា​ថា សហគ្រាស​នៅតែ​ដំណើរការ​ជា​និច្ច​។

នៅពេល​ដំណែងរបស់ខ្ញុំប្តូរពី​អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងទៅជា​នាយក​ប្រតិប​ត្តិ ខ្ញុំបាន​សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ផ្នែកគ្រប់គ្រង​ ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង​របស់ខ្ញុំ និង​ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថា ​ខ្ញុំអាច​ដឹកនាំសហគ្រាស​លើផ្លូវត្រូវ។ ខ្ញុំចង់​ប្រើប្រាស់ចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំ ឲ្យមានឥទ្ធិពល​ទៅលើ​សង្គម​ឲ្យបានកាន់តែ​ច្រើន។

ការប្រើប្រាស់ទឹក​មានសុវត្ថិភាព និងស្អាត ពិតជាមានសារៈ​សំខាន់​សម្រាប់​សុខភាព សុខុមាលភាព និង​អាយុជីវិត​របស់យើង​។ ហើយប្រសិន​បើមាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្តល់​តម្រូវការ​ចាំបាច់បំផុត​ដល់ប្រជា​ជន​ និង​មានឆន្ទៈ ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យធ្វើការ​ក្នុងផ្នែក​គ្រប់គ្រងទឹក។ ខ្ញុំក៏សូម​ណែ​នាំ​ដល់អ្នកដែលចង់ធ្វើការក្នុងផ្នែក​នេះផងដែរថា អ្នកគួរតែ​ចំណាយពេល​ដើ​ម្បី​យល់ដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវនានាក្នុងការទទួលបានការងារ​ បេសកកម្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន និង​ស្រាវជ្រាវ​មុននឹង​ការសម្ភាសន៍របស់អ្នក​មកដល់។